1- THS. NGÔ ĐỨC THẢO: 

Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh- Victoria University, 2012.

IELTS 8.0

20 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

TESOL TRAINER- Huấn luyện Giáo Viên & Thiết kế các chương trình đào tạo tiếng Anh.2- TRẦN ANH KHANG: 

IELTS 8.5

Chuyên gia IELTS, 7 năm kinh nghiệm.

Phát triển phương pháp đào tạo lồng ghép kỹ năng thế kỉ 21.

Nguyên trưởng Phòng Tư vấn học thuật- AEG Việt Nam.

Trở lý Tổng giám đốc- SEN International Technologies.3- JAMES R SIMPSON: 

Chuyên gia IELTS, 10 năm kinh nghiệm.

Chứng chỉ Tesol , Oxford University.

Kỹ thuật sản xuất, Seneca College, Toronto.

Nguyên giám đốc J.W. Expertise Inc.

   

 4- THS. NGUYỄN ĐĂNG HÀ: 

Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh, Victoria University of Wellington, New Zealand, 2010.

Chuyên gia IELTS, 10 năm kinh nghiệm.

IELTS 8.0.

Giảng viên ĐH Tân Tạo, ĐH Quốc Tế.

Nguyên Giám đốc chương trình IELTS, Troy University.

 

 5- NGUYỄN NGỌC TẤN: 

Chuyên gia IELTS, 6 năm kinh nghiệm.

IELTS 8.0.

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Cardiff Metropolian, UK.

 

 6- JOSEPH DIMARIA: 

Chuyên gia IELTS, 10 năm kinh nghiệm.

Chứng chỉ Tesol , Oxford University.

Cử nhân Kinh tế, National Autonomous University of Mexico.